O NAS

Historia Spółdzielni

Pierwsza z hal została oddana do użytku w grudniu 1982 roku. Druga bliźniacza rozpoczęła swoją działalność później. W tych dwóch domach towarowych o powierzchni sprzedażowej 1800m2 pawilon spożywczy i 1900m2 pawilon przemysłowy , oferowano Klientom możliwość zakupu szeregu produktów przemysłowych i spożywczych przy towarzyszącej mu fachowej obsłudze.

Hale w trakcie swojej działalności były wielokrotnie modernizowane. W wyniku tych działań zmieniano aranżację stoisk, tak aby sprostać stale zmieniającym się potrzebom rynku. Dokładano starań by połączyć dobre doświadczenia ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Rok 1990 jest drugą ważną datą dla hal. W tym to roku z inicjatywy pracowników wydzielono Spółdzielnię „Hala Banacha” jako samodzielną, niezależną jednostkę, ze struktury WSS Społem Ochota w odrębne przedsiębiorstwo. „Łącząc tradycję z nowoczesnością”.

Polityka jakości

Jakość towarów i usług oferowanych Klientom przez Spółdzielnię miało i ma olbrzymie znaczenie dla uzyskania satysfakcji kupujących. Świadomi tego pracownicy „Hal Banacha” już od początku ich istnienia dokładali wszelkich starań, aby móc oferować towary bezpieczne o odpowiednim poziomie jakości. Stale rosnące wymagania prawne i oczekiwania klientów doprowadziły do poszukiwania nowych doskonalszych metod na ich spełnienie. Zarząd Spółdzielni przyjął, iż wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością opartego o normę ISO 9001:2000 będzie najlepszym rozwiązaniem.

Ponadto pozwoli też na przygotowanie przedsiębiorstwa do sprostania stale rosnącej konkurencji w sektorze handlu detalicznego i przeprowadzenie szybkich zmian przystosowawczych związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W wyniku realizacji tej polityki w lipcu 2003 roku Spółdzielnia pomyślnie przeszła proces certyfikacji swojego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Od tego czasu system został znacząco udoskonalony i rozbudowany o szereg szczegółowych instrukcji. W lipcu 2009 roku Spółdzielnia ponownie potwierdziła swoje prawo do posiadania certyfikatu zgodności z PN-EN ISO 9001:2009 pozytywnie przechodząc procedurę audytu odnowienia certyfikatu.

„Być bliżej ludzi” – Działalność charytatywna

Zarząd Spółdzielni w swojej działalności nie zapomina o potrzebach i oczekiwaniach otoczenia społecznego. „Hale Banacha” wspierają charytatywne i społeczne organizacje, przekazując im nieodpłatnie artykuły spożywcze i przemysłowe. Z pomocy „Hal Banacha” korzystają takie jednostki jak MONAR, Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związku Niewidomych i Związku Harcerstwa Polskiego oraz organizacje kościelne. Spółdzielnia szczególnie mocno jest zaangażowana w szeroko zakrojoną pomoc na rzecz ochockiego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Podobne działania (drobne upominki na święta, udział w wyprawkach szkolnych, pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych) „Hale Banacha” prowadzą również w zaprzyjaźnionych na terenie Ochoty domach dziecka, szkołach oraz przedszkolach. Spółdzielnia bierze również czynny udział w kulturalnym życiu dzielnicy Ochota (festyny, koncerty, uczczenie rocznic wydarzeń historycznych) „Pamiętamy o potrzebujących”.

Przewiń do góry